التهاب مثانه

التهاب مثانه

در رابطه با التهاب مثانه چه می‌دانید؟ معمولاً خانم‌ها به دلیل نداشتن اطلاعات از این بیماری آن را با عفونت ادراری اشتباه می‌گیرند. التهاب مثانه عفونت دستگاه ادراری بانوان است ...