درد ناف در بارداری

درد ناف در بارداری

برخی از بانوان باردار اظهار دارند که در سه ماهه دوم و سوم بارداری با درد دور ناف مواجه شدند و این موضوع به شدت آنها را نگران کرده است. ...
درد زایمان

همه چیز درباره درد زایمان

از سال‌های بسیار دور تا کنون درد زایمان یکی از مباحثی است که همیشه توسط بانوان قابل توصیف و صحبت است. درد زایمان خصوصاً درد زایمان طبیعی به دلیل فشار ...
درمان یبوست بارداری

یبوست بارداری

دوران بارداری برای بانوان با تغییرات هورمونی شدیدی همراه است که ممکن است عوارضی ناخوشایند از جمله یبوست بارداری و حالت تهوع و یا سایر بیماریها را در مادران به ...